Ochrana osobních údajů

Kdo je správce?

Společnost Miia SE, se sídlem Neumannova 4/1449, 156 00 Praha 5, IČ 01967894, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1217, zastoupena Martinem Medvědem jako členem představenstva je správcem osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky o naše služby tj. zprostředkování zabezpečeného přístupu k wi-fi signálu a sítím provozovaných především dle zákona č. 480/2004 - Zákona o některých službách informační společnosti a dále přístupu k webovým stránkám www.miia.cz a www.czechwifipass.cz a provozu mobilní aplikace Miia a dále ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
- telefonní číslo - pro odeslání kontrolní SMS
- mailovou adresu - za účelem zaslání údajů přihlášení do systému
- MAC adresu vašeho zařízení - pro identifikaci vašeho zařízení
- IP adresu, ze které jste připojeni - pro identifikaci místa připojení

Tyto údaje je nutné zpracovat pro vytvoření připojení do systému společnosti Miia a provést tímto krokem identifikaci zařízení jenž službu využívá. Po této identifikaci může dojít ke spuštění služeb elektronických komunikací - internetu, jelikož tento postup chrání provozovatele či vlastníka veřejné wi-fi anonymním připojením k wi-fi a s tím spojená rizika, která by mu mohla hrozit v civilní případně trestní odpovědnosti či jiné sankce ze strany orgánů státní správy. Rozsah zpracovaných informací se netýká nenahrazuje povinnosti poskytovatele služeb elektronických komunikací dle zákona 127/2005 sb. o Elektronických komunikacích. Bez poskytnutí těchto údajů nelze službu přístupu ke službám elektronických komunikací zpřístupnit.
Výše uvedené osobní údaje budou společností Miia SE zpracovávány po dobu nejdéle 12-ti měsíců, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte placené služby naší společnosti, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@miia.cz nebo support@miia.cz

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Marketing - zasílání informačních sdělení a newsleterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, telefonní číslo), pohlaví, věk a poštovní směrovací číslo zadáváte v mobilní aplikaci a v našem systému. Jelikož naše služba zobrazuje nabídky třetích stran - je to princip fungování služby jsou tyto osobní údaje nezbytné
Věk a pohlaví : z důvodu ochrany dětí před nevhodnými nebo zakázanými nabídkami ( alkohol, hazard apod. )
PSČ : Abychom vás neobtěžovali nabídkami z celého světa tedy osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud budete používat naši mobilní aplikaci a nejdéle 12 měsíců od posledního připojení do našeho systému
Pokud získáte ( zakoupíte či vám ho poskytne třetí strana ) aktivační kod některé ze služeb Czech wi-fi pass budeme vám rádi zasílat informace od našich obchodních partnerů, jelikož koupí tohoto produktu jste projevili zájem o naše služby - tj. i o naše marketingová sdělení a marketingová sdělení našich partnerů, jenž přispívají na chod služby Czech wi-fi pass.
Budeme tak činit maximálně po dobu 12-ti měsíců od aktivace kodu aktivačního kodu Czech wi-fi pass. Službu Czech wi-fi pass nelze používat bez zasílání těchto marketingových sdělení.
Ve všech případech se ale můžete ze zasílání marketingových sdělení odhlásit. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo.

Sdělení jen na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme předat Vaši adresu našim partnerům, kterým chráníme jejich wi-fi. Jen oni vám pak mohou zasílat své inspirující nabídky do vaší e-mailovou adresu, případně Vás oslovit pomocí naší mobilní aplikace či zasláním SMS zprávy. Toto s vašim souhlasem budeme činit po dobu maximálně 1 roku od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Předávání osobních údajů třetím stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Premisoft s.r.o. -zpracování účetnictví, Simply App s.r.o. - správce databází, CMIS a.s.- datacentrum,
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

How to?

Do you want to have Miia in your business? Are you interested in increasing your profit with Miia? Leave your e-mail or phone number and we will offer you a solution.

* - required